Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Svarforslag til prøveeksamen

Forelesningsnotatene fra forrige fredag er nå oppdatert med svarforslag til alle oppgavene i prøveeksamen! (For skjermhandout.)

Publisert 30. mai 2013 22:12