Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Obliger

 

Kurset vil ha 3 obligatoriske oppgaver, hver i to deler (a+b), slik at det tilsammen vil være 6 innleveringer. Man kan oppnå opptil 10 poeng per innlevering, og man må ha minst 12 poeng (av 20 mulige) per oblig for å gå videre. Oblig 1 må løses individuelt, mens 2 og 3 skal løses i grupper av to eller tre studenter sammen.   

Merk at alle 3 obligene må vurderes som bestått for å kunne ta eksamen. (Innleveringsfrister utsettes bare ved egenmelding eller legeerklæring, ingen omlevering.)  

Første oblig vil legges ut i løpet av mandag 21. januar, med innleveringsfrist 31. jan. Deretter vil det være nye innleveringer ca hver annen eller tredje uke.

 


Av Erik Velldal, Stephan Oepen
Publisert 10. jan. 2013 14:45 - Sist endret 19. aug. 2019 13:58