Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Pensum/læringskrav

Abelson & Sussman: Structure and Interpretation of Computer Programs, 1996. MIT Press. 2. utgave. Nettside.

Følgende deler av boka er pensum:

Kapittel 1, unntatt 1.2.5 og 1.2.6

Kapittel 2, unntatt 2.1.4, 2.2.4, 2.3.2, 2.4 og 2.5

Kapittel 3, unntatt 3.3.4, 3.3.5, 3.4.2 og 3.5.3

Kapittel 4, unntatt 4.1.6, 4.1.7, 4.3 og 4.4

 

I tillegg er også forelesningsnotatene å anse som pensum.

 

Merknad

Selv om boka vil være å få kjøpt på Akademika er det verdt å nevne at den også er fritt tilgjengelig på nett i HTML-utgave: http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html

Det finnes også andre uoffisielle versjoner av den elektroniske utgaven i pdf-form, tilrettelagt for nettbrett, tablets, osv, se blant annet her: http://sicpebook.wordpress.com/ebook/

Publisert 3. okt. 2012 15:00 - Sist endret 15. mai 2013 09:55