Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Timeplan