Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Semesterside for INF2810 - Vår 2017

De fleste har vel nå sett karakteren sin i studentweb. Under kan dere også se karakterfordelingen. Her vises karakter / prosent av ståkarakterer / antall:

A 12.0% (24)  
B 28.5% (57)  
C 35.5% (71)  
D 12.5% (25)  
E 11.5% (23)

Strykprosenten var på 8.7% i år (dvs. 19 av 219 besvarelser). 

Minner også om at det er mulig å be om begrunnelse for karakter (muntlig). Man vil da få oppgitt poengene man har oppnådd for de individuelle oppgavene og få tilbud om et møte med Stephan og Erik i august hvor man kan gå igjennom besvarelsen sammen. Det bør være mulig for dere å se oppgavene deres og besvarelsene i Inspera. Husk at om man ønsker begrunnelse må man søke om via studieadministrasjonen. 

Takk for et fint semester og god sommer!

30. juni 2017 11:13

P.g.a. sykdom er det dessverre én av retterkommisjonene som ikke har kommet i mål enda. Dette angår egentlig kun 20 studenter, men selv om de andre karakterene er ferdig fastsatt så ønsker ikke fakultetet å publisere dem før alle er på plass (pga felles klagefrister basert på publiseringsdato). Vi håper at alle sluttkarakterene vil være synlige i studentweb tidlig i neste uke, forhåpentligvis i.l.a. mandagen. 

Vi må bare beklage forsinkelsen, men håper på forståelse for uforutsette hendelser.

23. juni 2017 09:07

Det er ikke bra, men rettingen kom først i gang f.o.m. 7. juni i år (dvs. ni dager etter selve eksamen).  Det skyldtes tekniske problemer med registrering av retterne i Inspera, så med konfigurasjon av såkalte rettekommisjoner, og til syvende og sist med adgang til besvarelsene i Inspera.  Studieadministrasjonen på IFI har stått på og gjort en hederlig innsats, men det viste seg gjerne at det var 'høyre opp' i inspera-hierarkiet at problemene måtte løses (dvs. på fakultetet eller hos leverandøren).

Sensurfristen er egentlig tre uker etter eksamen, dvs. førstkommende mandag.  Vi har kjørt veldig på, men det ligger i kortene nå at noen rettere ikke kommer i mål innen fristen.  Og så gjenstår det 'kalibrering' innenfor hver rettekommisjon, dvs. vurdering av avvik i poengtildelingen som måtte overstige fem prosent.  Da blir sensurfall dessverre noen dager forsinket i år.  Vi beklager ulempene dette måtte medføre og sikter på å levere fra oss e...

16. juni 2017 16:38

Hei

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo.

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "Instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult)....

26. mai 2017 08:31

Vi har nettopp sendt lista med obligresultater til studieadministrasjonen, dvs. endelig eksamenskvalifikasjon burde synes i StudentWeb i løpet av dagen.  De ble tilsammen 208 (av 213 som jobbet med den siste innleveringen) som kvalifiserte seg til eskamen i år.  Lykke til!

 

23. mai 2017 09:53

Vinnerne av INF2810s Store Obligkonkurranse er herved kåret! De har dermed scoret flest oblig-poeng igjennom semesteret (av maksimalt 62 mulige). Premien er, tradisjonen tro, rekursive t-skjorter. Vinnerne er:

1. Torbjørn Vik Lunde (61p)
2. Belal Hamraz (60.75p)
3. Egil Elias Ravnå Birkeland (60.25p)

Gratulerer, og bra jobba!! :) 

18. mai 2017 14:43

Foiler fra siste forelesning er nå tilgjengelig fra forelesningsoversikten, inkludert svarforslag til prøveeksamen.

18. mai 2017 14:34

Som del av siste forelesning på torsdag kommer vi til å gjennomgå svarene på utvalgte oppgaver fra prøveeksamen. Studieadministrasjonen skal ha sendt ut invitasjoner til oppgavesettet i Inspera, men i tillegg finner dere også pdf-versjonen her:

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2810/v17/oppgaver/eksamen_sample.pdf

16. mai 2017 14:01

Mens retting av innleveringen (3a) er fult i gang har vi nå publisert
 løsningsforslag som vi vil oppmuntre dere til å jobbe igjennom.  Særlig på språkmodeloppgaven har vi vært rauste med kommentarer, noe som vi håper vil gjøre det lettere å se hvordan ting henger sammen.

 

7. mai 2017 16:12

Screencast fra infomøte om digital eksamen her

2. mai 2017 09:46