Beskjeder

Publisert 18. mai 2011 18:51

Det blir gruppetime i morgen (torsdag, 19. mai). Husk at leveringsfristen er på fredag. Lars-Erik regner med å sende ut tilbakemelding på oppgave (3a) før timen i morgen, men det begynner å se ut som om det blir en del som liv trenge mer enn et par poeng fra oppgave (3b). Benytt dere av gruppetimen!

Publisert 11. mai 2011 00:50

Løsningsforslag oppgave 2 på prøveeksamen.

Publisert 8. mai 2011 00:05

Vi har nå lagt ut en prøveeksamensoppgave (den er muligens noe mer fyldig enn vi faktisk ville gi under eksamen). På tirsdag vil vi bruke den siste forelesningen til å gå gjennom oppgaven; derfor ber vi dere å ta en prøveeksamen i forkant, dvs. bruk et par timer på å besvare spørmålene i oppgaven før tirsdags forelesning.

Publisert 4. mai 2011 15:25

Per i dag ligger den siste obligatoriske oppgaven (3b) på nettet; vi skal jobb videre med samspillet mellom morfologi og syntaks i en unifikasjonbasert grammatikk. Vi har nå også lagt ut et løsningsforslag til oppaven (3a); den kan man enklest få tak i ved å kjøre kommandoen solution3a på en hvilken som helst Linux-maskin på IFI. I gruppetimen nå på torsdag vil vi gå gjennom løsningsforslaget, og så blir det en gruppetime til uka som vi vil bruke til å gi praktisk støtte med den siste oppgaven. Det er viktig at dere er godt i gang med Esperanto og grammatikken før gruppetimen.

Publisert 29. apr. 2011 13:57

Det var noe rot rundt leveringsfristen for oppgave (3a): nettsidene våre sa 28. april, mens selve oppgaveteksten sa 29. april. Det var faktisk i dag vi hadde tenkt på, dvs. riktig og endelig frist er ved utrangen av fredag, 29. april.

Publisert 7. apr. 2011 01:20

Oppgave (3a) ligger nå på nettet. I gruppetimen i morgen skal vi se på løsningsforslaget til oppgave (2b); den er tilgjengelig ved kjøre kommandoen solution2b fra kommandolinjen på en hvilken som helst Linux-maskin på IFI. Etter pausen vil vi bruken resten av gruppetimen for å komme i gang med neste oppgaven, som har levergingsfrist rett etter påsken.

Publisert 21. mars 2011 09:25

Jeg var på Akademika på fredag og fant ut at (a) kompediet er kommet til salg og (b) det er mer enn dobbelt så dyrt som planlagt (der fordi universetetet opererer med en fast pris per side, så avtalen vi fikk på plass med forlaget bare bidra til større gevinst for universitetet). Kompendiet inneholder et utvalg av kapitler fra Sag, Wasow and Bender (2003), som er pensum; i itillegg inneholder det et kapittel fra Copestake (2002), som er bakgrunnsmateriale (som stortsett også dekkes av on-line kommandoen lkbdoc i kursoppsettet vårt). Selve kompendiet koster kr. 370, mens hele boka til Sag, Wasow and Bender selges hos Akademika for kr. 340. Derfor kan dere egentlig velge om dere vil ha kompendiet eller selve boka; begge to ville fungere fint for INF2820 dette semesteret. For forelesningen i morgen ber jeg dere lese kapittel 2 og 3 fra Sag, Wasow and Bender (2003).

Publisert 15. mars 2011 15:32

Foilene fra forelesningen i dag og oppgave (2b) (med frist 3. april) ligger nå ut. I gruppetimen på torsdag vil vi gi en praktisk omvisning av LKB-systemet (som vi kommer til å bruke ut semesteret) og noen tipps rundt selve oppgaven. Så vil være både Lars-Erik og jeg til stede for å jobbe sammen med dere; venligst ta med en utskrift av oppgaveteksten og sett deg inn i de første deloppgavene, dvs. les nøye gjennom de første to sidene.

Publisert 14. mars 2011 21:19

Fra i morgen (tirsdag, 15. mars) blir det ny foreleser, nytt stoff, og nye rutiner. Stephan tar over etter Jan Tore, emnet går videre (fra basale datalingvistiske formalismer og algoritmer) til teknologier som brukes i dagens forskning, og det blir viktigere enn noen ganger før å stille til forelesninger og gruppetimene: det siste delvis fordi det blir toveis-undervisning (foreleseren trenger videre norskopplæring), delvis fordi det blir mindre bakgrunnsmateriale og foiler som kan leses hjemme, og delvis fordi vi vil bruke gruppetimene til å jobbe med praktiske obligatoriske oppgaver. Det blir en del viktig administrativ informasjon (og moro med tyskfarget norsk) i forelesningen i morgen, så venligst sett vekkeklokken i god tid før kl. 10!

Publisert 1. mars 2011 15:00

Rettet trykkfeil i oblig2A og lagt opp ny versjon.

Publisert 23. feb. 2011 14:30

Har lagt opp foiler fra forelesning 21.2. Har også lagt opp ny versjon av foiler fra 14.2 siden noe stoff der først ble gjennomgått 21.2 og står på foilene for 21.2

Publisert 26. jan. 2011 15:06

Det viste seg at oppgave 2.4 i J&M som er første del av innleveringsoppgaven ikke ser likedan ut i den blå som i den brune utgaven av boka. Har derfor lagt ut oppgaveteksten fra den brune boka som er den som skal brukes. Presiserte samtidig hvordan besvarelsene skal leveres. Det var en del misforståelser om forholdet mellom oppgaver som skal gjøres på gruppa 27.1 og 3.2, og oppgaven som skal leveres 7.2. Har derfor lagt dem i separate dokument.

Jan Tore

Publisert 26. jan. 2011 15:05

Lagt ut foiler fra forelesning. Det var noen feil på siste foil på forelesningen som nå er rettet opp.