Oblig.4 - rettelse

Det hadde sneket seg inn en feil i figur 1, node 6 på oblig.en.  Den er nå rettet.  Vær også klar over at NLTKs utskrift av trekkstrukturer er noe mangelfull slik at det kan være trekk som ikke synes på NLTKs utskrift selv om de er aktive i å bestemme om en setning er grammatiske eller ikke.

Publisert 24. apr. 2014 17:05