Pensum/læringskrav

Lysark fra forelesninger

Utvalgte kapitler fra følgende bøker

Jurafsky, D., & Martin, J. M. : Speech and Language Processing, 2008. New Jersey, NJ: Prentice-Hall. Second Edition. (On-Line Information).

S. Bird, E. Klein and E. Loper: Natural Language Processing with Python, 2009. O'Reilly. ISBN: 978-0-596-51649-9. Kapittel 8 + noen mindre utvalg. Full online utgave.

Wikipedia: X-bar theory

 

Supplerende tilleggslitteratur

S. Bird, E. Klein and E. Loper: Natural Language Processing with Python, Bakgrunn (fra INF1820): særlig Kap 1, 2.1, 2.3, 3.2.

Stuart M. Shieber: An Introduction to Unification-Based Approaches to Grammar, s. 1-32 Full tekst tilgjengelig

Publisert 20. des. 2013 14:04 - Sist endret 2. apr. 2014 16:55