Pensum/læringskrav

Lysark fra forelesninger

Utvalgte kapitler fra følgende bøker

Se detaljert oversikt for utvalg

Jurafsky, D., & Martin, J. M. : Speech and Language Processing, 2008. New Jersey, NJ: Prentice-Hall. Second Edition. (On-Line Information).

S. Bird, E. Klein and E. Loper: Natural Language Processing with Python, 2009. O'Reilly. ISBN: 978-0-596-51649-9. Full online utgave.

Wikipedia: X-bar theory

 

Publisert 16. jan. 2015 16:16 - Sist endret 19. mai 2015 16:21