Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 1. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Fysikkbygningen Store fysiske lesesal

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 02:20