Obligatoriske oppgaver

  • Det blir 5 sett med innleveringsoppgaver. Hvert sett gir inntil 20 poeng. Til sammen kan en få inntil 100 poeng.
  • For å kunne gå opp til eksamen må en ha oppnådd minst 60 poeng.
  • For å få utsettelse på innleveringsfristen må en ha legeattest eller egenmelding.
  • Hvis en ikke oppnår ønsket poengsum på et sett, er det ikke anledning til å levere på nytt etter fristen,
  • For å oppnå poeng er det viktigere at en prøver å løse en oppgave, enn at løsningen er helt riktig.
  • Besvarelsene skal leveres i Devilry.
  • Innleveringsfristen er alltid kl 18.00.
  • Vi går ut i fra at du har lest og er kjent med instituttets regler for obligatoriske oppgaver.

Set nr

  Deadline Kommentarer
1 Oppgavesett 1 10.2 Løsningsforslag
2 Oppgavesett 2 3.3 Løsningsforslag
3 Oppgavesett 3 24.3 Løsningsforslag på server
4 Oppgavesett 4 21.4 Løsningsforslag på server
4 Oppgavesett 5 12.5 Løsningsforslag på server, tekstssvar

 

Publisert 14. jan. 2017 19:40 - Sist endret 7. feb. 2020 15:57