Dette emnet er erstattet av IN2110 – Språkteknologiske metoder.