Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Databasers plass i informasjonssystemer. Relasjonsmodellen med algebra og normaliseringsteori. Relasjonsdatabaser og SQL. Alternative databasemodeller. Datalagring. Spørsmålsoptimalisering. Serialisering av transaksjoner og håndtering av konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Distribuerte databaser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3100:

  • vet du hva databasehåndteringssystemer (DBMSer) gjør, hvordan de virker og er implementert
  • har du inngående kjennskap til hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av DBMSer
  • kan du identifisere og eliminere anomalier i relasjonsdatabaser
  • forstår du de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering
  • har du kjennskap til hva slags typer transaksjonshåndtering (isolasjonsnivåer) moderne DBMSer tilbyr og hvilke styrker og svakheter de enkelte isolasjonsnivåene har.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1300 – Introduksjon til databaser (videreført).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) og INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført).

Kunnskap om hashing, B-trær og grafer (fra INF2220) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra INF1080) anses som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning, og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF212 og INF4100.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Arrangeres siste gang vår 2019 og vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk