Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Beskjeder

Publisert 23. mai 2005 16:24

Hvis en student feilaktig skulle bli strøket fra eksamenslisten for inf3100/4100, selv om begge obligatoriske oppgavesett kan bekreftes som godkjent av gruppelærer, så skal studenten allikevel møte til eksamen. Det vil bli gitt et midlertidig kandidatnummer i eksamenslokalet, og feilen vil bli utgreiet i etterkant.

Publisert 28. apr. 2005 02:00

Det er ingen gruppeundervisning uke 20 (16.-20. mai).

Publisert 30. mars 2005 02:00

Obligatorisk oppgavesett nr 2 er lagt ut (Se linker på denne siden).

Innleveringsfrist: Fredag 13. mai kl. 10.00

Publisert 15. feb. 2005 01:00

Obligatorisk oppgavesett nr 1 er lagt ut (Se linker på denne siden).

Innleveringsfrist: Mandag 4. april kl. 10.00

Publisert 8. des. 2004 01:00

Emnet anbefaler følgende forkunnskaper: INF1020 , INF1050 og MAT1030. Kunnskaper innen hashing, B-trær og grafer (fra INF1020) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra MAT1030) anses som kjent og vil ikke bli gjennomgått. (Tidligere har emnet blitt annonsert med forutsetningskrav.)

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen