Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2005Ragnar Normann  Store aud (12–14)  Informasjonssystemer vs. databaser. DBMSer og 3–skjemaarkitekturen (Kap 1)  NB: Obligatorisk oppmøte på første forelesning!

Forelesningen begynner med en orientering om kursopplegg og obliger.

Forelesningsnotat

 

18.01.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Relasjonsmodellen. Funksjonelle avhengigheter og nøkler (Kap 3)  Forelesningsnotat 
24.01.2005Ragnar Normann  Store aud (12–14)  Oppdateringsanomalier, dekomponering og normalisering (Kap 3)  Forelesningsnotat

ER-modellen (Kap 2) blir gjennomgått på gruppene.

Ukeoppgaver: uke04.html 

25.01.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Flerverdiavhengigheter og 4NF (Kap 3)  Forelesningsnotat

Interessert i teori? Les mer i komp64.pdf  

31.01.2005Ragnar Normann  Store aud (12–14)  Relasjonsalgebra (Kap 5)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke05.html 

01.02.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  SQL (Kap 6)  Forelesningsnotat 
07.02.2005Ragnar Normann  Store aud (12–14)  SQL (Kap 6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke06.html 

08.02.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Integritetsregler og triggere (Kap 7)  Forelesningsnotat 
14.02.2005Ragnar Normann  Store aud (12–14)  Systemaspekter ved SQL (Kap 8)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke07.html

Obligatorisk oppgave 1 (english )

English summary of filmdatabasedok

Starthjelp Oracle og Java (english )  

15.02.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Objektdatabaser og ODMGs objektmodell. Objektrelasjonelle databaser (Kap 4.1–6)  Forelesningsnotat-1

Forelesningsnotat-2 

22.02.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Litt om XML (Kap 4.7). Spørsmål til objektdatabaser (OQL) (Kap 9.1–3)  Forelesningsnotat-XML

Forelesningsnotat-OQL

Ukeoppgaver: uke08.html 

01.03.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Spørsmål til objektrelasjonelle databaser (SQL:1999) (Kap 9.4-5). Lagringsmedia (Kap 11)  Forelesningsnotat-SQL:1999

Forelesningsnotat-STORAGE-1

Ukeoppgaver: uke09.html 

08.03.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Lagring og representasjon av dataelementer (Kap 12)  Forelesningsnotat-STORAGE-2

Forelesningsnotat-DATA-REPR

Forelesningsnotat-DATA-REPR-X

Ukeoppgaver: uke10.html 

15.03.2005      Ingen undervisning i eksamensuken 
22.03.2005      Ingen undervisning i den stille uken 
29.03.2005      Ingen undervisning i påskeuken 
05.04.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Indeksering, flerdimensjonal indeksering og bitmap-indekser. Effektiv eksekvering av spørsmål (queries) (Kap 13, 14 og 15)  Forelesningsnotat-INDEXING

Forelesningsnotat-QUERY-EXEC

Ukeoppgaver: uke14.html

Obligatorisk oppgave 2 (english )

Eksamen V2004 (english

12.04.2005Naci Akkök  Store aud (09–12)  Optimalisering av spørsmål (The Query Compiler) (Kap 16)  Forelesningsnotat-QUERY-COMP

Ukeoppgaver: uke15.html 

19.04.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Systemfeil og logging (Kap 17)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke16.html 

26.04.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Transaksjoner og samtidighetskontroll. Konfliktserialiserbarhet og låsing (Kap 18.1–6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke17.html 

03.05.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Treprotokollen. Tidsstempling. Validering. Gjenoppretting (Kap 18.7–9, 19.1)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke18.html 

10.05.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  View-serialiserbarhet. Vranglås. Distribuerte databaser. Lange transaksjoner (Kap 19.2–7)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke19.html 

17.05.2005    Forelesningsfri (Grunnlovsdag)  Ingen gruppeundervisning uke 20 (16. - 20. mai). 
24.05.2005Ragnar Normann  Store aud (10–12)  Spørretime med ønskerepriser  Ukeoppgaver: uke21.html 
08.06.2005    Eksamen  Kalkulator og ordbok er eneste tillatte hjelpemidler 
Publisert 1. des. 2004 15:14 - Sist endret 9. mai 2005 14:01