Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Øvingsgrupper i INF3100/INF4100

Gruppe

Gruppelærer

Brukernavn

E-post

1

Fredrik Gaarder

fredrga

inf3100-1@ifi.uio.no/inf4100-1@ifi.uio.no

105

Fredrik Gaarder

fredrga

inf3100-105@ifi.uio.no/inf4100-105@ifi.uio.no

Publisert 1. feb. 2007 13:15 - Sist endret 1. feb. 2007 13:19