Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.01.2007EMK  Store aud.  Informasjonssystemer vs. databaser. DBMSer og 3-skjemaarkitekturen (kap. 1)  NB: Obligatorisk oppmøte på første forelesning!

Forelesningen begynner med en orientering om kursopplegg og obliger.

Forelesningsnotat  

23.01.2007EMK  Store aud.  Relasjonsmodellen. Funksjonelle avhengigheter og nøkler (kap. 3)  Forelesningsnotat

Ingen gruppeundervisning i uke 4 

29.01.2007EMK  Store aud.   Oppdateringsanomalier, dekomponering og normalisering (kap. 3)  Forelesningsnotat 
30.01.2007EMK  Store aud.  Flerverdiavhengigheter og 4NF (kap. 3)  Forelesningsnotat

Interessert i teori? Les kompendium 64

Ukeoppgaver: uke05 

05.02.2007EMK  Store aud.  Relasjonsalgebra (kap. 5)  Les på egenhånd kap. 2 - ER-modellen.

Forelesningsnotat 

06.02.2007EMK  Store aud.  SQL (kap. 6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke06 

12.02.2007EMK  Store aud.  SQL (kap. 6)  Forelesningsnotat

Første obligatoriske oppgave

Frist fredag 23. mars kl. 12.00.

First assignment, English version  

13.02.2007EMK  Store aud.  Integritetsregler og triggere (kap. 7)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke07 

19.02.2007EMK  Store aud.  Systemaspekter ved SQL (kap. 8)  Forelesningsnotat 
20.02.2007EMK  Store aud.  Objektdatabaser og ODMGs objektmodell (kap. 4.1-4)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke08 

26.02.2007NAK  Store aud.  Spørsmål til objektdatabaser (OQL) (kap. 9.1-3)  Forelesningsnotat

 

27.02.2007NAK  Store aud.  Objektrelasjonelle databaser og SQL:1999 (kap. 4.5 og 9.4-5)  Forelesningsnotat ORDBS

Forelesningsnotat SQL:1999

Ukeoppgaver: uke09 

05.03.2007NAK  Store aud.  Semistrukturerte data og XML (kap. 4.6-7)  Forelesningsnotat XML

Forelesningsnotat XQuery

Forelesningsnotat lagringsmedia 1

 

06.03.2007NAK  Store aud.  Lagringsmedia (kap. 11)  Forelesningsnotat TPMMS

Forelesningsnotat lagringsmedia 2

Ukeoppgaver: uke10 

12.03.2007      Ingen forelesning (avlyst pga. sykdom) 
13.03.2007EMK  Store aud.  Lagring og representasjon av dataelementer (kap. 12)  Forelesningsnotat

Datarepresentasjonseksempler

Ukeoppgaver: uke11

Andre obligatoriske oppgave

Frist fredag 11. mai kl. 12.00.

Second assignment, English version  

19.03.2007NAK  Store aud.  Indeksering, flerdimensjonal indeksering og bitmap-indekser (kap. 13 og 14)  Forelesningsnotat

Forelesningsnotat bitmap-indekser 

20.03.2007NAK  Store aud.  Effektiv eksekvering av spørsmål (kap. 15)  NB! Første obligatoriske oppgave har innleveringsfrist fredag 23. mars kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The first assignment is due Friday 23. March at 12.00 am.

Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke12 

26.03.2007      Ingen forelesning eller gruppeøvelser (eksamensuke) 
27.03.2007      Ingen forelesning eller gruppeøvelser (eksamensuke) 
02.04.2007      Ingen forelesning eller gruppeøvelser (den stille uken) 
03.04.2007      Ingen forelesning eller gruppeøvelser (den stille uken) 
09.04.2007      Ingen forelesning (påskemandag) 
10.04.2007NAK  Store aud.  RAID  Det blir forelesning denne dagen; da gjennomgås RAID-teknologien (som vi ikke rakk å forelese 6. mars).

Ingen gruppeøvelser denne uken (påskeuken). 

16.04.2007EMK  Store aud.  Optimalisering av spørsmål (kap. 16)  Forelesningsnotat 
17.04.2007Ragnar Normann  Store aud.  Transaksjoner og samtidighetskontroll. Konfliktserialiserbarhet og låsing (kap. 18.1-6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke16 

23.04.2007EMK  Store aud.  Systemfeil og logging (kap. 17)  Forelesningsnotat

 

24.04.2007Ragnar Normann  Store aud.  Treprotokollen. Tidsstempling. Validering. Gjenoppretting (kap. 18.7-9, 19.1)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke17 

30.04.2007Ragnar Normann  Store aud.  View-serialiserbarhet. Vranglås. Distribuerte databaser. Lange transaksjoner (kap. 19.2-7)  Forelesningsnotat  
01.05.2007      Ingen forelesning (1.mai)

Ukeoppgaver: uke18 

07.05.2007      Ingen forelesning 
08.05.2007      Ingen forelesning

Ukeoppgaver: uke19

Dette er siste uke med gruppeøvelser.

NB! Andre obligatoriske oppgave har innleveringsfrist fredag 11. mai kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The second assignment is due Friday 11. May at 12.00 am

14.05.2007EMK  Store aud.  Spørretime med ønskerepriser  hvis noen har noen ønsker om temaer, send en email til ellenmk at ifi.uio.no! 
08.06.2007      Eksamen 14:30-17:30 
Publisert 15. jan. 2007 15:18 - Sist endret 10. mai 2007 10:48