Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

 

Ukeoppgaver INF3100, uke 5

 

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 3:

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6 (a)
3.5.1, 3.5.3, 3.5.5