Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 6

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 3:

3.4.4 (gjør 3.2.1 først)
3.5.2, 3.5.4
3.6.1 (a-b), 3.6.2
3.7.1, 3.7.2