Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 7

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 3:

3.5.6, 3.5.7
3.6.1 (c-f)
3.7.6

Kap. 5:

5.2.1 (Hint: Bruk operatorene fra kap. 5.4), 5.2.9
5.3.5
5.4.1 (a-e)

Kap. 6:

6.1.3