Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 8

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 5:

5.2.2 (e,g,h), 5.2.4
5.3.3
5.4.2
5.5.1 (a,b,c)

Kap. 6:

6.1.1, 6.1.5, 6.1.6
6.2.2
6.3.1 (a,b)