Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 9

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 4:

4.3.1 (gjør 4.2.1 samtidig)

Kap. 6:

6.2.3, 6.2.4
6.3.1 (c, f), 6.3.2 (b, e), 6.3.9
6.4.6

Kap. 7: (bare hvis tid)

7.2.2 (a, b)
7.4.2 (a, b)