Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 10

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 6:

6.1.4 (e, f)
6.2.5
6.3.8, 6.3.10, 6.3.11
6.4.3 (a, b), 6.4.7

Kap. 9:

9.1.1, 9.1.2
9.2.1