Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 11

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 6:

6.4.5

Kap. 9:

9.1.3, 9.2.2, 9.2.3 

Kap. 17:

17.4.2, 17.4.3 

Kap. 18:

18.2.1 (a,b), 18.2.4 (a,b)