Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 15

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 9:

9.1.5, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2

Kap. 18:

18.4.1 (a,d), 18.7.1 

Kap. 19:

19.2.1, 19.3.1