Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 17

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 11:

11.5.1, 11.5.2 

Kap. 12:

12.2.1, 12.2.3, 12.2.5, 12.3.1

Kap. 15:

15.2.1 (a-d), 15.2.2, 15.2.4 (a-b)