Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 18

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 13:

13.1.1, 13.1.6, 13.1.8, 13.3.1 

Kap. 15:

15.4.3, 15.6.2

Kap. 16:

16.1.3, 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1, 16.3.2, 16.6.4