Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2008EMK  Store aud.  Informasjonssystemer vs. databaser. DBMSer og 3-skjemaarkitekturen (kap. 1)  NB: Obligatorisk oppmøte på første forelesning!

Forelesningen begynner med en orientering om kursopplegg og obliger.

Forelesningsnotat  

22.01.2008EMK  Store aud.  Relasjonsmodellen. Funksjonelle avhengigheter og nøkler (kap. 3)  Forelesningsnotat

Les på egenhånd kap. 2 - ER-modellen. 

28.01.2008RN  Store aud.   Oppdateringsanomalier, dekomponering og normalisering (kap. 3)  Forelesningsnotat 
29.01.2008RN  Store aud.  Flerverdiavhengigheter og 4NF (kap. 3)  Forelesningsnotat

Interessert i teori? Les kompendium 64

Ukeoppgaver: uke05 

04.02.2008RN  Store aud.  Relasjonsalgebra (kap. 5)  Forelesningsnotat 
05.02.2008EMK  Store aud.  SQL (kap. 6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke06 

11.02.2008EMK  Store aud.  SQL (kap. 6)  Forelesningsnotat

Første obligatoriske oppgave

Frist fredag 14. mars kl. 12.00.

First assignment, English version  

12.02.2008EMK  Store aud.  Integritetsregler og triggere (kap. 7)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke07 

18.02.2008EMK  Store aud.  Systemaspekter ved SQL (kap. 8)  Forelesningsnotat 
19.02.2008RN  Store aud.  Objektdatabaser og ODMGs objektmodell (kap. 4.1-4)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke08 

25.02.2008RN  Store aud.  Spørsmål til objektdatabaser (OQL) (kap. 9.1-3)  Forelesningsnotat

 

26.02.2008RN  Store aud.  Objektrelasjonelle databaser og SQL:1999 (kap. 4.5 og 9.4-5)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke09 

03.03.2008RN  Store aud.  Systemfeil og logging (kap. 17)  Forelesningsnotat 
04.03.2008EMK  Store aud.  Transaksjoner og samtidighetskontroll. Konfliktserialiserbarhet og låsing (kap. 18.1-6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke10 

10.03.2008EMK  Store aud.  Treprotokollen. Tidsstempling. Validering. Gjenoppretting (kap. 18.7-9, 19.1)  Forelesningsnotat  
11.03.2008EMK  Store aud.  View-serialiserbarhet. Vranglås. Distribuerte databaser. Lange transaksjoner (kap. 19.2-7)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke11  

14.03.2008      NB! Første obligatoriske oppgave har innleveringsfrist i dag kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The first assignment is due today at 12.00 am

17.03.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i den stille uken 
18.03.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i den stille uken 
24.03.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i uken etter påske 
25.03.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i uken etter påske 
31.03.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i midttermineksamensuken 
01.04.2008      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i midttermineksamensuken 
07.04.2008EMK  Store aud.  Semistrukturerte data og XML (kap. 4.6-7)  Forelesningsnotat XML

Forelesningsnotat XQuery

Andre obligatoriske oppgave

Frist fredag 9. mai kl. 12.00.

Second assignment, English version  

08.04.2008RN  Store aud.  Lagringsmedia (kap. 11)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke15 

14.04.2008RN  Store aud.  Lagring og representasjon av dataelementer (kap. 12)  Forelesningsnotat

Datarepresentasjonseksempler som pdf og som PowerPoint 

15.04.2008RN  Store aud.  Effektiv eksekvering av spørsmål (kap. 15)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke16 

21.04.2008RN  Store aud.  Optimalisering av spørsmål (kap. 16)   Forelesningsnotat som pdf og som animert (powerpoint) 
22.04.2008RN  Store aud.  Optimalisering av spørsmål  Ukeoppgaver: uke17 
28.04.2008EMK  Store aud.  Indeksering, flerdimensjonal indeksering og bitmap-indekser (kap. 13 og 14)   Dette er siste ordinære forelesning

Forelesningsnotat som pdf og som animert (powerpoint)

Forelesningsnotat om bitmap-indekser 

29.04.2008      Ukeoppgaver: uke18

Dette er siste uke med gruppeøvelser. 

09.05.2008      NB! Andre obligatoriske oppgave har innleveringsfrist I dag kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The second assignment is due today at 12.00 am

19.05.2008EMK/RN  Store aud.  Spørretime med ønskerepriser  Ønskereprise 
09.06.2008      Eksamen 14:30-17:30 
Publisert 9. jan. 2008 15:05 - Sist endret 19. mai 2008 11:53