Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Lysark 23 fra forelesningen 27.1 …

Lysark 23 fra forelesningen 27.1 er dessverre ikke helt korrekt. Det som står gjelder hvordan man kan bruke chasealgoritmen til å vise FDer, men ikke for å vise MVDer. Korrigert lysark kommer på neste forelesning (se også kapittel 3.7.2 og eksempel 3.36 i læreboken).

Publisert 27. jan. 2009 19:49 - Sist endret 4. mai 2009 15:47