Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Det har sneket seg inn …

Det har sneket seg inn en feil i oppgavesettet til denne uken: I oppgave 2 skal det stå A->>D (ikke B->>D). Dette er nå rettet opp.

Publisert 24. feb. 2009 12:06 - Sist endret 4. mai 2009 15:47