Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Selv om det ikke er …

Selv om det ikke er forelesninger i uke 12, er det fortsatt gruppeøvelser. Ukeoppgaver for uke 12 er lagt ut.

Publisert 12. mars 2009 15:31 - Sist endret 4. mai 2009 15:47