Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Hint til oblig 1, oppgave …

Hint til oblig 1, oppgave 2.5 og 2.6: Bruk chase-algoritmen utvidet til MVDer til å vise at A->B, A->E og A->F holder. (Da er samtidig oppgave 2.6 løst.) Bruk så disse nye FDene (pluss de opprinnelige) til å løse oppgave 2.5. - Vi kommer forøvrig til å være ganske romslige med hva vi godkjenner av svar på oppgavene 2.4, 2.5 og 2.6.

Publisert 16. mars 2009 15:12 - Sist endret 4. mai 2009 15:47