Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Lysark til forelesningene neste uke …

Lysark til forelesningene neste uke (kapittel 14 og 15) er lagt ut. Merk at B-trær og hashing antas kjent fra f.eks. INF2220 (se kursbeskrivelsen).

Publisert 27. mars 2009 15:58 - Sist endret 4. mai 2009 15:47