Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Det er en liten feil …

Det er en liten feil i oblig 2, vedlegg 1, helt nederst side 12: Det skal stå "create table Ordrelinje of OrdreLinjeType (...)" En korrigert versjon av obligen er lagt opp.

Publisert 4. mai 2009 15:39 - Sist endret 4. mai 2009 15:47