Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Filmdatabasen

Velg ett av følgende dokumenter for en introduksjon til filmdatabasen (choose one of the following documents - at your own leisure):

Om filmdatabasen og bruk av postgres:

About the movie database and using postgres