Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2009EMK    Informasjonssystemer vs. databaser. Relasjonsmodellen. (kap. 1, 2.1-2.2)  NB: Obligatorisk oppmøte på første forelesning!

Forelesningen begynner med en orientering om kursopplegg og obliger.

Forelesningsnotat  

20.01.2009RKR    Funksjonelle avhengigheter og nøkler. Oppdateringsanomalier. Dekomponering. (kap. 3)  Forelesningsnotat  
26.01.2009RKR    Normalisering (kap. 3)  Forelesningsnotat  
27.01.2009RKR    Flerverdiavhengigheter og 4NF (kap. 3)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke05 

02.02.2009RKR    Relasjonsalgebra (kap. 2.4-2.5, 5.1-5.2)  Forelesningsnotat

Interessert i teori? Les kompendium 64

 

03.02.2009EMK    SQL (kap. 6.1-6.5)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke06

Første obligatoriske oppgave er nå lagt ut. 

09.02.2009EMK    SQL (kap. 6.1-6.5, 2.3, 8.3-4, 10.1)  Forelesningsnotat  
10.02.2009EMK    SQL: Integritetsregler, triggere og views (kap. 7-8)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke07 

16.02.2009      Ingen forelesning. Arbeid med oblig 1 
17.02.2009      Ingen forelesning. Arbeid med oblig 1

Ukeoppgaver: uke08 

23.02.2009EMK    Systemaspekter ved SQL (kap. 9.1-6, 6.6)  Forelesningsnotat  
24.02.2009EMK    Objektdatabaser (kap. 4.9-4.10)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke09 

02.03.2009EMK    Objektrelasjonelle databaser (kap. 10.3-10.5). Lagring og representasjon av dataelementer (kap. 13)  Forelesningsnotat objektrelasjonelle databaser

Forelesningsnotat lagring og representasjon av dataelementer  

03.03.2009EMK    Lagring og representasjon av dataelementer (kap. 13)  Datarepresentasjonseksempler

Ukeoppgaver: uke10 

09.03.2009EMK    Systemfeil og logging (kap. 17)  Forelesningsnotat  
10.03.2009EMK    Transaksjoner og samtidighetskontroll. Konfliktserialiserbarhet og låsing (kap. 18.1-18.6)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke11

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver: uke5-11 (med forbehold om mulige feil) 

16.03.2009      Ingen forelesning. Arbeid med oblig 1 
17.03.2009      Ingen forelesning. Arbeid med oblig 1

Ukeoppgaver: uke12

NB! Første obligatoriske oppgave har innleveringsfrist 20. mars kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The first assignment is due March 20 at 12.00 am

23.03.2009EMK    Treprotokollen. Tidsstempling. Validering. Gjenoppretting. (kap. 18.7-18.9, 19.1)  Forelesningsnotat

Andre obligatoriske oppgave er nå lagt ut.  

24.03.2009Ragnar Normann    Isolasjonsnivåer, snapshot isolation. Vranglås. (kap. 19.2-19.7)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke13 

30.03.2009RKR    Indeksering, flerdimensjonal indeksering og bitmap-indekser (kap. 14)  Forelesningsnotat  
31.03.2009RKR    Effektiv eksekvering av spørsmål (kap 15)  Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke14 

06.04.2009      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i den stille uken 
07.04.2009      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i den stille uken 
13.04.2009      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i uken etter påske 
14.04.2009      Ingen forelesning eller gruppeøvelser i uken etter påske 
20.04.2009RKR    Optimalisering av spørsmål (kap. 16)  Forelesningsnotat  
21.04.2009RKR    Optimalisering av spørsmål (kap. 16) forts.  Ukeoppgaver: uke17 
27.04.2009EMK    Distribuerte databaser, tofasecommit, distribuert låsing (kap. 20)  Forelesningsnotat  
28.04.2009RKR    Semistrukturerte data og XML (kap. 11-12)  Dette er siste ordinære forelesning

Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke18

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver: uke12-19 (med forbehold om mulige feil) 

04.05.2009       
05.05.2009      Dette er siste uke med gruppeøvelser

Ukeoppgaver: uke19

NB! Andre obligatoriske oppgave har innleveringsfrist 8. mai kl. 12.00. Besvarelser som leveres etter fristen, blir underkjent. Alle spørsmål må besvares for å få godkjent besvarelsen.

NB! The second assignment is due May 8 at 12.00 am

08.06.2009      Eksamen 14:30-17:30 
Publisert 12. jan. 2009 12:01 - Sist endret 30. apr. 2009 10:32