Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Filmdatabasen

Velg ett av følgende dokumenter for en introduksjon til filmdatabasen (choose one of the following documents - at your own leisure):

Om filmdatabasen:

About the movie database

Postgres

Om bruk av postgres i INF3100:

studier/emner/matnat/ifi/INF3100/v13/undervisningsmateriale/filmdatabasen/Postgres.pdf

About using postgres in INF3100:

studier/emner/matnat/ifi/INF3100/v13/undervisningsmateriale/filmdatabasen/Postgres_eng.pdf