Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Undervisningsplan

Merk at undervisningsplanen kan bli endret på kort varsel.

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
15.01.2013 EMK   Informasjonsmodeller vs. databaser. Relasjonsmodellen. (Kap. 1, 2.1-2.2) Forelesningen begynner med en orientering om kursopplegg og obliger.

Forelesningsnotat

17.01.2013 EMK   Funksjonelle avhengigheter og nøkler. Oppdateringsanomalier. Dekomponering. (Kap. 3) Forelesningsnotat
22.01.2013 EMK   Normalisering (Kap. 3) Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke04

24.01.2013 EMK   Flerverdiavhengigheter og 4NF (Kap. 3) Forelesningsnotat

Interessert i teori? Se på tilleggslysark om høyere normalformer og kompendium om relasjonsmodellen og normaliseringsteori

29.01.2013 EMK   Relasjonsalgebra (Kap. 2.4-2.5, 5.1-5.2) Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke05

31.01.2013 EMK   SQL (Kap. 6, 2.3, 8.3-8.4, 10.1) Forelesningsnotat
05.02.2013 EMK   SQL: Integritetsregler, triggere og views (Kap. 7-8) Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke06

07.02.2013 EMK   Systemaspekter ved SQL (Kap. 9.1-9.6, 6.6) Forelesningsnotat
12.02.2013       Forelesningen er avlyst pga. sykdom.

Ukeoppgaver: uke07

14.02.2013       Forelesningen er avlyst pga. sykdom.
19.02.2013       Ingen forelesning. Bruk tiden til arbeid med oblig 1.

Ukeoppgaver: uke08

Ekstraoppgaver i SQL og relasjonsalgebra, for interesserte.

21.02.2013       Ingen forelesning. Bruk tiden til arbeid med oblig 1.
26.02.2013 EMK   Lagring og representasjon av dataelementer (Kap. 13) Forelesningsnotat

Eksempler på datarepresentasjon

Det blir ikke gitt øvelsesoppgaver til gruppene denne uken. Bruk gruppetimene til å jobbe på oblig 1. Gruppelærerne vil være tilstede for å svare på spørsmål (orakeltjeneste).

28.02.2013 EMK   Indeksering (Kap. 14) Forelesningsnotat

Utvalgte animerte lysark fra forelesningen

05.03.2013 EMK   Systemfeil og logging (Kap. 17) Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke10

07.03.2013 EMK   Transaksjoner og samtidighetskontroll. Konfliktserialiserbarhet og låsing. (Kap. 18.1-18.6) Forelesningsnotat

Frist oblig 1: Fredag 8. mars kl. 24:00

12.03.2013 EMK   Treprotokollen. Tidsstempling. Validering. Gjenoppretting. (Kap. 18.7-18.9, 19.1) Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke11

14.03.2013 EMK   Isolasjonsnivåer, snapshot isolation. Vranglås. (Kap. 19.2-19.3) Forelesningsnotat

Utdypende notat om samtidighetsfenomener

19.03.2013 EMK   Effektiv eksekvering av spørsmål (Kap. 15)

Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke12

21.03.2013 EMK   Optimalisering av spørsmål del I (Kap. 16)

Forelesningsnotat

Utdypende notat om SI og eksempel

26.03.2013       Ingen undervisning. Påskeferie
28.03.2013       Ingen undervisning. Påskeferie
02.04.2013 EMK   Optimalisering av spørsmål del II (Kap. 16) Ukeoppgaver: uke14
04.04.2013 Ahmet Soylu   Objektdatabaser og objektrelasjonelle databaser (Kap. 10.3-10.5)

Forelesningsnotat

Ekstramateriale SQL:1999 og PostgreSQL

09.04.2013 Ahmet Soylu   Semistrukturerte data og XML (Kap. 11-12)

Forelesningsnotat

Ukeoppgaver: uke15

11.04.2013 EMK   Distribuerte databaser, tofasecommit, distribuert låsing (Kap. 20)

Siste forelesning

Forelesningsnotat

16.04.2013       Ukeoppgaver: uke16
18.04.2013        
23.04.2013       Ukeoppgaver: uke17
25.04.2013        
30.04.2013      

Siste uke med øvelser. Siden onsdag er 1. mai, oppfordres de som vanligvis følger onsdagsgruppen, til å heller gå på torsdagsgruppen.

Ukeoppgaver: uke18

02.05.2013       Frist oblig 2: Fredag 3. mai kl. 24:00

 

Publisert 17. des. 2012 13:04 - Sist endret 8. mai 2013 10:18