Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Beskjeder

Publisert 27. juni 2017 01:12

Det finner dere her løsningsforslag

Publisert 26. mai 2017 09:22

Hei

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo.

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "Instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult)....

Publisert 22. mai 2017 14:53

Lykke til på eksamen!

Publisert 2. mai 2017 09:47

Screencast fra infomøte om digital eksamen her

Publisert 31. mars 2017 15:04

Forelesningen vil fokusere på kjernepensum i kurset; normalisering og SQL. Rundt disse temaene vil det bli en grundig gjennomgang som vil peke på andre kraftigere mekanismer som (SPARQL/DL). Andre temaer som f.eks. RAID låsing vil bli nevnt men bare summarisk gjennomgått på bakgrunn av praktisk erfaring. Fokus vil være på praktisk erfaring gjennom mange å med å bygge databaser for å gi studentene innblikk i hvordan systemer kan utformes gitt de beskrankningene man tross alt har.
Gjennom konkrete prosjekter utført i Aibel får man innblikk i hvordan databasesystemer bygges og driftes. Aibel er en informasjonsintensiv ingeniørbedrift som bygger og vedlikeholder Oljeplattformer.
Informasjonskravene er høye, tidsfristene er korte og det er stort krav til samhandling mellom disipliner og systemer. Mer enn 150 applikasjoner skal samhandle og fungere med sine egne databser og utveksle data med hverandre. Det er bygget opp en stor portefølge av databaser tuftet på relasjonsdat...

Publisert 22. mars 2017 13:45

Frist fredag 28. april 23:59. Det er lov å jobbe i grupper på to personer, som da leverer en felles besvarelse. Pass på at all SQL er kjørbar, dvs. i .sql-filer.

Publisert 16. mars 2017 12:16

Beskjed fra gruppelærerne: Pass på å levere SQL-delen av obligen som kjørbar SQL-kode. I tillegg er det fint om dere indenterer sub-spørringer godt, slik at de er leselige. Legg gjerne ved forklarende kommentarer.

Publisert 7. feb. 2017 16:45

Frist fredag 17. mars 23:59. Dere har god tid; bruk den.

Publisert 1. feb. 2017 15:01

Forelesninger flyttet tilbake til Seminarrom C.

Publisert 31. jan. 2017 12:48

I eksempelet med student-tabellen (side 20 i foilsett) sier jeg at dette er 3NF. Det er ikke sant, det er EKNF. Jeg gikk i en felle med "BE er en elementær kandnøkkel", i at jeg fant en FD BE->S som ikke er elementær. Men kravet er at det finnes en elementær FD, ikke at alle er det. Og det fins, nemlig BE->K. Se annoterte foiler for detaljert gjennomgang.

Publisert 19. jan. 2017 14:54

Da har jeg ordnet screencast, og lagt ut onsdagens forelesning. Kommer til å legge ut screencasts under forelesningsfanen fortløpende.