Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Gjesteforelesning, tirsdag 4. april

Forelesningen vil fokusere på kjernepensum i kurset; normalisering og SQL. Rundt disse temaene vil det bli en grundig gjennomgang som vil peke på andre kraftigere mekanismer som (SPARQL/DL). Andre temaer som f.eks. RAID låsing vil bli nevnt men bare summarisk gjennomgått på bakgrunn av praktisk erfaring. Fokus vil være på praktisk erfaring gjennom mange å med å bygge databaser for å gi studentene innblikk i hvordan systemer kan utformes gitt de beskrankningene man tross alt har.
Gjennom konkrete prosjekter utført i Aibel får man innblikk i hvordan databasesystemer bygges og driftes. Aibel er en informasjonsintensiv ingeniørbedrift som bygger og vedlikeholder Oljeplattformer.
Informasjonskravene er høye, tidsfristene er korte og det er stort krav til samhandling mellom disipliner og systemer. Mer enn 150 applikasjoner skal samhandle og fungere med sine egne databser og utveksle data med hverandre. Det er bygget opp en stor portefølge av databaser tuftet på relasjonsdatabase teknologien. I de senere årene er det satset på semantisk teknologi og RDF databaser. Forelesningen vil fortelle om relasjonsdatabasene er bygget opp. Hvordan anvender man normalisering i praksis for å bygge et stort system. Det vil bli gitt eksempler på SQL spørringer og vise til fordeler og ulemper.

Publisert 31. mars 2017 15:04 - Sist endret 31. mars 2017 15:04