Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen - digital.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 8. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 16:41