Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Timeplan