Dette emnet er erstattet av IN3040 – Programmeringsspråk.

INF3110 – Programmeringsspråk

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Metoder for språkbeskrivelse og semantikk, inklusive statiske og dynamiske aspekter, typing, implementasjon og kjøresystemer. Ulike typer programmeringsspråk, inklusive funksjonelle språk og Prolog.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3110 kan du

  • programmere funksjonelt i tillegg til objektorientert, og ha kjennskap til prinsippene i logiske programmeringsspråk.
  • vurdere fordele og ulemper ved de forskjellige måter å programmere på, og dermed hva som er det optimale programmeringsspråk til en gitt oppgave.
  • forklare hvordan sentrale språkbegreper er implementert.
  • være i stand til å lære nye språk og delta i utvikling av nye programmeringsspråk.
  • bruke avanserte objektorienterte mekanismer som for eksempel generics.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)/INF 110.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen ved semesterets slutt. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 19:17:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)