Dette emnet er erstattet av IN3040.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Metoder for språkbeskrivelse og semantikk, inklusive statiske og dynamiske aspekter, typing, implementasjon og kjøresystemer. Ulike typer programmeringsspråk, inklusive funksjonelle språk og Prolog.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3110 kan du

  • programmere funksjonelt i tillegg til objektorientert, og ha kjennskap til prinsippene i logiske programmeringsspråk.
  • vurdere fordele og ulemper ved de forskjellige måter å programmere på, og dermed hva som er det optimale programmeringsspråk til en gitt oppgave.
  • forklare hvordan sentrale språkbegreper er implementert.
  • være i stand til å lære nye språk og delta i utvikling av nye programmeringsspråk.
  • bruke avanserte objektorienterte mekanismer som for eksempel generics.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)/INF 110.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen ved semesterets slutt. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN211 og INF4110.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning siden det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)