Til eksamen er alle trykte …

Til eksamen er alle trykte og skrevne hjelpmidler tillatt, dvs boken, handouts, ukeoppgaver og egne notater.

For the exam, all printed and written material are allowed, that is the book, handouts, weekly exercises and your own notes.

Publisert 1. des. 2008 13:55 - Sist endret 1. des. 2008 13:57