Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning.

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Store auditorium Informatikkbygningen ( i perioden 1. september til 8. desember)

Birger Møller-Pedersen, Gerardo Schneider

Øvelser

Grupper med 1xx-siffer sperres inntil videre, og åpnes hvis søkningen er stor nok.

Gruppe 1

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25) ( i perioden 9. september til 9. desember)

Martin Fagereng Johansen

Gruppe 2

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25) ( i perioden 9. september til 9. desember)

Gruppe 3

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 510 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25) ( i perioden 9. september til 9. desember)

Gruppe 104

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Foredragssal Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25) ( i perioden 9. september til 9. desember)

Publisert 23. apr. 2008 09:49 - Sist endret 27. okt. 2008 11:59