This course is replaced by IN3240 – Testing av programvare.

Grunnet problemer med Inspera er sensuren noe forsinket. Den vil mest sannsynlig foreligge mandag 26.juni

----------------------------------

Due to problems with Inspera is the grading somewhat delayed. The grading will most likely be published Monday June 26th.

June 22, 2017 12:08 PM

Hei

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo.

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "Instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult). ...

May 29, 2017 3:25 PM