Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Underveisvurdering, ikke avsl. eks..

Obl. arbeider

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 22:57