Dette emnet er erstattet av IN3000 – Operativsystemer.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Underveisvurdering, ikke avsl. eks..

Obl. arbeider

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 11:21