Dette emnet er erstattet av IN3000 – Operativsystemer.

Timeplan