This course is replaced by IN3070 – Logic.

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for informatikk (Ifi)

Besøksadresse: 
Ole Johan Dahls hus, 4. etasje, Gaustadalléen 23 D

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:00-15:00

Postadresse: 
Postboks 1080, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 24 10
Faks: 22 85 24 01
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/ifi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Roger Antonsen  (kontaktinformasjon)  
Arild Waaler  (kontaktinformasjon)  
Published Oct. 25, 2004 10:32 PM - Last modified Apr. 11, 2011 12:33 PM